MNG Hodonín MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE MNG Hodonín
Toulky po naftařském příhraničí
OBSAH
HLAVNÍ
STRANA
OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ
VIRTUÁLNÍ
PROHLÍDKA
NAFTOVÁ
GEOLOGIE
PRŮZKUM
TĚŽBA
 
ODKAZY
Facebook
Solná štola
Turistická ubytovna Muzeum
TAXES OIL
CONSULTANT GEO OIL
Projekt TpNP
Veřejné zakázky a poptávky
 

Jste 373504. návštěvník od 1.2.2006.

Toulky po naftařském příhraničí

Přeshraniční projekt Toulky po naftařském příhraničí vznikl ve spolupráci hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie, města Gbely a Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Hlavním cílem projektu je propagace unikátních a zcela regionálně specifických památek spojených s více než stoletou historií dobývání a zpracování ropy v příhraničním regionu Hodonín-Gbely.

Snahou je provést návštěvníky známými i doposud zcela opomíjenými místy a seznámit je s jedinečnou geologickou a průmyslovou identitou regionu. V rámci projektu bude vytvořen systém naučných stezek mapujících celkem desítky geologických, technických či naftařských lokalit v regionu. V Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně a ve městě Gbely vzniknou turistická kontaktní centra, kde bude možné získat informace o jednotlivých lokalitách, mapu a další návazné turistické služby. Kontaktní centra budou také sloužit jako didaktická centra pro výuku geologie a společné příhraniční průmyslové historie (pro školní skupiny, odbornou i laickou veřejnost). Hodonínské Muzeum naftového dobývání a geologie bude rozšířeno o vnější geologickou expozici, mapující základní typy hornin, které se nacházejí v podloží hraničního regionu (včetně paleontologických záznamů), ve městě Gbely budou revitalizovány existující technické památky (např. těžební věž, dominanta při vjezdu do města), na Hvězdárně Valašské Meziříčí vznikne expozice věnovaná výskytu a těžbě ropy v příhraniční oblasti, která doplní již existující unikátní venkovní geologickou expozici. Dále bude aktualizován a doplněn server pro cestovatele astrocesty.eu.

Díky již započaté spolupráci nejen s partnery projektu, ale i samosprávami a dalšími aktéry v regionu, dojde k vytvoření propojeného, spolupracujícího příhraničí, které nejenže získá nový turistický a edukativní cíl, ale současně budou propojeny doposud samostatně realizované projekty na obou stranách hranice. Projekt tak přispěje ke zvýšení atraktivity regionu a nabídky pro turisty, kteří stále častěji vyhledávají technické památky, současně bude přínosem i pro místní obyvatele a školní exkurze.

Projekt byl podpořen Evropskou unií z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.  Projekt je plánovaný na dva roky (2018-2019) s celkovým rozpočtem 286 019 EUR.

 

Partneři projektu

Mesto Gbely - hlavní přeshraniční partner

Muzeum naftového dobývání a geologie Hodonín - hlavní partner

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - partner projektu
Toulky po naftařském příhraničí – Technické památky regionu mapuje nové informační centrum

Mezinárodní projekt Toulky po naftařském příhraničí vznikl ve spolupráci hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie, města Gbely a Hvězdárny Valašské Meziříčí. Hlavním cílem projektu je propagace unikátních a zcela regionálně specifických přírodních a technických památek spojených s více než stoletou historií dobývání a zpracování ropy v příhraničním regionu Hodonín-Gbely. Snahou je provést návštěvníky známými i doposud zcela opomíjenými místy a seznámit je s jedinečnou geologickou a průmyslovou identitou regionu.

V Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně je v současnosti budováno informační centrum, které je již možné navštívit a dozvědět se o zajímavých místech spojené s těžbou ropy, uhlí, ale třeba i sirných pramenech či geologických lokalitách. Návštěvníci tak mohou v krajině jednoduše nalézt funkční vrtná čerpadla těžící ropu, vstupy do starých uhelných štol, profily s uhelnými slojemi nebo navštívit muzea a roztroušená místa, která se technickými památkami zabývají.

Mimo to zde budou k dispozici tematické mapy a další návazné turistické služby. V informačním centru budou také probíhat přednášky a semináře pro školní skupiny, odbornou i laickou veřejnost, zaměřené na průmyslovou historii Hodonínska. Právě probíhá také příprava nové vnější expozice e rozšíření technologického parku o tzv. geopark, naučný okruh mapující základní typy hornin, které se nacházejí v podloží hraničního regionu, a to včetně paleontologických záznamů.

V první polovině příštího roku bude dokončen systém naučných stezek mapujících desítky geologických, technických a naftařských lokalit v regionu. Na 30 lokalitách budou instalovány ukazovníky s informacemi o daném místě, doplněné fotografiemi, infografikou a QR kódem odkazujícím na webové stránky projektu s podrobnými informacemi.

V rámci projektu jsou připravovány webové stránky, kde návštěvníci získají detailní informace k jednotlivým lokalitám, včetně GPS lokalizace a možnosti stažení do mobilních zařízení. Tyto informace budou shrnuty také v tištěné mapě.

Díky již započaté spolupráci nejen s partnery projektu, ale i samosprávami a dalšími aktéry v regionu, dojde k vytvoření propojeného, spolupracujícího příhraničí, které nejenže získá nový turistický a edukativní cíl, ale současně budou propojeny doposud samostatně realizované aktivity na obou stranách hranice.

„Doufáme, že se nám díky tomuto projektu podaří zvýšit atraktivitu našeho regionu, a to nejen pro turisty, kteří stále častěji vyhledávají technické památky, ale také pro místní obyvatele a školní exkurze“, dodává k realizovaným aktivitám Stanislav Benada, ředitel Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně.

Projekt Toulky po naftařském příhraničí je spolufinancován z prostředků Evropské unie z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a také z rozpočtu města Hodonín.

Kontaktní osoba:
Ing, Stanislav Benada, Ph.D., ředitel Muzeum naftového dobývání a geologie
tel.: 604 413 665, email: mng.hodonin@seznam.cz

Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně

Jediné muzeum "naftařiny" v České republice najdete v budově bývalých kasáren v Hodoníně. Muzeum je tvořeno vnitřní expozicí a venkovním technologickým parkem v okolí muzea.

Muzeum představuje expozici naftového podnikání na území České a Slovenské republiky. Vnitřní expozice mapuje geologické, historické a technologické aspekty spojené s dobýváním a zpracováním ropy na Hodonínsku, kde se ropa a zemní plyn těží již více než sto let. V expozici naleznete stroje a nástroje používané k dobývání a zpracování černého zlata, ukázky hornin, minerálů, fosilií a také modely vrtných věží a soustav.

Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně

otevřeno: po-pá 9.–15. h., so-ne 13.–15. h.
adresa: Kasárenská 1022; Hodonín
tel. +420 604 413 665
web: www.mng.webz.cz
email: mng.hodonin@seznam.czPublikováno: 1.6.2018V HODONÍNĚ OTEVŘELI UNIKÁTNÍ GEOPARK VÍDEŇSKÉ PÁNVE


Vzorky hornin v Geoparku vídeňské pánve v Hodoníně
Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně otevřelo novou venkovní expozici, která mapuje geologickou skladbu a vývoj Vídeňské pánve - rozsáhlého území známého především díky nalezištím ropy a lignitu.

Nově otevřený geopark mapuje období mladších třetihor a na celkem pěti stanovištích seznamuje návštěvníky s horninami, které se podílí na geologické stavbě vídeňské pánve. Geopark Vídeňské pánve tvoří jedinečná sbírka vzorků hornin z lokalit na území Česka a Slovenska, často lokalit vzdálených a obtížně přístupných, kde horniny vychází až na povrch. Některé z těchto hornin se dochovaly pouze jako stavební relikty.

„Geopark představuje jedinečnou příležitost dozvědět se, co nám leží hluboko pod nohama a zjistit, jak se formovala vídeňská pánev, která se proslavila především jako naleziště ropy," říká Stanislav Benada, ředitel muzea.

Geopark Vídeňské pánve je volně přístupný a zájemci ho naleznou přímo u budovy Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně v tzv. Malých kasárnách na adrese Kasárenská 1022.

Geopark je součástí mezinárodního projektu Toulky po naftařském příhraničí, spolufinancovaného Evropskou unií z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a také z rozpočtu města Hodonín. Projekt je realizován v letech 2018-2019 s celkovým rozpočtem 286 019 EUR.

Kontakt pro média: Vlastimil Nečas, tel. 777 107 289; mng.hodonin@seznam.cz

Více o mezinárodním projektu Toulky po naftařském příhraničí

Mezinárodní projekt Toulky po naftařském příhraničí vznikl ve spolupráci hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie, města Gbely a Hvězdárny Valašské Meziříčí. Hlavním cílem projektu je propagace unikátních a zcela regionálně specifických přírodních a technických památek spojených s více než stoletou historií dobývání a zpracování ropy v příhraničním regionu Hodonín-Gbely. Snahou je provést návštěvníky známými i doposud zcela opomíjenými místy a seznámit je s jedinečnou geologickou a průmyslovou identitou regionu.

V Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně vzniklo informační centrum, kde zájemci mohou získat informace a tipy na výlety po zajímavých místech spojených s těžbou ropy a uhlí či o sirných pramenech a geologických lokalitách v regionu. Návštěvníci tak mohou v krajině jednoduše nalézt funkční vrtná čerpadla těžící ropu, vstupy do starých uhelných štol, profily s uhelnými slojemi nebo navštívit muzea a lokality s technickými památkami. V informačním centru také probíhají přednášky a semináře pro školní skupiny, odbornou i laickou veřejnost, zaměřené na průmyslovou historii Hodonínska.

V první polovině příštího roku bude dokončen systém naučných stezek mapujících desítky geologických, technických a naftařských lokalit v regionu. Na celkem 30 lokalitách budou instalovány ukazovníky s informacemi o daném místě.

Projekt Toulky po naftařském příhraničí je spolufinancován z prostředků Evropské unie z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a také z rozpočtu města Hodonín.

Více o Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně

Jediné muzeum ´naftařiny´ v České republice najdete v historické budově bývalých kasáren v Hodoníně, v těsném sousedství vlakového nádraží. Muzeum je tvořeno vnitřní expozicí a venkovním technologickým parkem v okolí muzea.

Vnitřní expozice mapuje geologické, historické a technologické aspekty spojené s dobýváním a zpracováním ropy na Hodonínsku, kde se ropa a zemní plyn těží již více než sto let. Návštěvníci zde naleznou stroje a nástroje používané k dobývání a zpracování černého zlata, ukázky hornin, minerálů, fosilií a také modely vrtných věží a soustav. Součástí venkovního technologického parku jsou nepřehlédnutelná a bezesporu “ikonická“ čerpadla na ropu - tzv. kozlíky, produkční kříže, kompresory, separátory či vrtná dláta. Venkovní expozice je nově rozšířena o tzv. geopark, naučný okruh mapující základní typy hornin, které se nacházejí v podloží hraničního regionu, a to včetně paleontologických záznamů.

Součástí hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie je také informační centrum, kde je možné získat informace o jednotlivých geologických a technických lokalitách, která jsou spojena s průmyslovou historií Hodonínska. Návštěvníci tak mohou v krajině jednoduše nalézt funkční čerpadla těžící ropu, vstupy do starých uhelných štol, profily s uhelnými slojemi nebo navštívit muzea a roztroušená místa, která se technickými památkami zabývají.

Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně

otevřeno: po-pá 9.–15. h., so-ne 13.–15. h.
adresa: Kasárenská 1022; Hodonín
tel. +420 604 413 665
web: www.mng.webz.cz
email: mng.hodonin@seznam.cz

Tisková zpráva ke stažení: TZ_Geopark (pdf; 877kB)

Publikováno: 27.11.2018TURISTY K TECHNICKÝM PAMÁTKÁM PŘIVEDOU ORIGINÁLNÍ INFOSLOUPY


Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně dokončilo instalaci dvaceti ukazovníků u nejzajímavějších naftařských, technických a geologických lokalit v regionu hodonínska, břeclavska, kyjovska a uherskohradišťska.

Na samotných sloupech, které tvarem odkazují k profilu vrtu, naleznou zájemci informace o dané lokalitě i směr k nejbližším dalším bodům. QR kód je pak odkáže na podrobnější informace z daného místa na nově připravovaném webu. Návštěvníci tak mohou v krajině jednoduše nalézt funkční čerpadla těžící ropu, objevit staré uhelné štoly, výchoz lignitové sloje nebo se blíže seznámit s technologií těžby ropy, plynu a procesy jejich zpracování. Místa tak propojují přírodní zajímavosti i navazující technické památky.

„Geopark představuje jedinečnou příležitost dozvědět se, co nám leží hluboko pod nohama a zjistit, jak se formovala vídeňská pánev, která se proslavila především jako naleziště ropy," říká Stanislav Benada, ředitel muzea. „Naším cílem je seznámit návštěvníky s geologickou a průmyslovou historií našeho regionu. Ukazovníky mapují dvacet nejzajímavějších lokalit a odkazují na další místa v okolí. Věřím, že návštěvníci díky projektu budou prozkoumávat region a jeho technické památky a pochopí jejich návaznost na přírodní procesy," dodává Stanislav Benada, ředitel Muzea naftového dobývání a geologie.

Více informací o daných lokalitách a doprovodné materiály jsou k dispozici v informačním centru v Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně. Muzeum se nachází u vlakového nádraží, v „Malých kasárnách“ na adrese Kasárenská 1022.

Síť ukazovníků je součástí mezinárodního projektu Toulky po naftařském příhraničí, spolufinancovaného Evropskou unií z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a z rozpočtu města Hodonín. Projekt je realizován v letech 2018-2019 s celkovým rozpočtem 286 019 EUR.

Kontakt pro média: Vlastimil Nečas, tel. 777 107 289; mng.hodonin@seznam.cz

Více o mezinárodním projektu Toulky po naftařském příhraničí

Mezinárodní projekt Toulky po naftařském příhraničí vznikl ve spolupráci hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie, města Gbely a Hvězdárny Valašské Meziříčí. Hlavním cílem projektu je propagace unikátních a zcela regionálně specifických přírodních a technických památek spojených s více než stoletou historií dobývání a zpracování ropy v příhraničním regionu Hodonín-Gbely. Snahou je provést návštěvníky známými i doposud zcela opomíjenými místy a seznámit je s jedinečnou geologickou a průmyslovou identitou regionu.

V Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně vzniklo informační centrum, kde zájemci mohou získat informace a tipy na výlety po zajímavých místech spojených s těžbou ropy a uhlí či o sirných pramenech a geologických lokalitách v regionu. Návštěvníci tak mohou v krajině jednoduše nalézt funkční vrtná čerpadla těžící ropu, vstupy do starých uhelných štol, profily s uhelnými slojemi nebo navštívit muzea a lokality s technickými památkami. V informačním centru také probíhají přednášky a semináře pro školní skupiny, odbornou i laickou veřejnost, zaměřené na průmyslovou historii Hodonínska.

V první polovině příštího roku bude dokončen systém naučných stezek mapujících desítky geologických, technických a naftařských lokalit v regionu. Na celkem 30 lokalitách budou instalovány ukazovníky s informacemi o daném místě.

Projekt Toulky po naftařském příhraničí je spolufinancován z prostředků Evropské unie z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a také z rozpočtu města Hodonín.

Více o Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně

Jediné muzeum ´naftařiny´ v České republice najdete v historické budově bývalých kasáren v Hodoníně, v těsném sousedství vlakového nádraží. Muzeum je tvořeno vnitřní expozicí a venkovním technologickým parkem v okolí muzea.

Vnitřní expozice mapuje geologické, historické a technologické aspekty spojené s dobýváním a zpracováním ropy na Hodonínsku, kde se ropa a zemní plyn těží již více než sto let. Návštěvníci zde naleznou stroje a nástroje používané k dobývání a zpracování černého zlata, ukázky hornin, minerálů, fosilií a také modely vrtných věží a soustav. Součástí venkovního technologického parku jsou nepřehlédnutelná a bezesporu “ikonická“ čerpadla na ropu - tzv. kozlíky, produkční kříže, kompresory, separátory či vrtná dláta. Venkovní expozice je nově rozšířena o tzv. geopark, naučný okruh mapující základní typy hornin, které se nacházejí v podloží hraničního regionu, a to včetně paleontologických záznamů.

Součástí hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie je také informační centrum, kde je možné získat informace o jednotlivých geologických a technických lokalitách, která jsou spojena s průmyslovou historií Hodonínska. Návštěvníci tak mohou v krajině jednoduše nalézt funkční čerpadla těžící ropu, vstupy do starých uhelných štol, profily s uhelnými slojemi nebo navštívit muzea a roztroušená místa, která se technickými památkami zabývají.

Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně

otevřeno: po-pá 9.–15. h., so-ne 13.–15. h.
adresa: Kasárenská 1022; Hodonín
tel. +420 604 413 665
web: www.mng.webz.cz
email: mng.hodonin@seznam.cz

Tisková zpráva ke stažení: TZ_Ukazovniky (pdf; 757kB)

Publikováno: 12.06.2019Skončila realizační část Projektu Toulky po naftařském příhraničí


S koncem roku 2019 skončila dvouletá práce na realizaci projektu Toulky po naftařském příhraničí, který vznikl ve spolupráci našeho hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie, města Gbely a Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.. Projekt byl podpořen Evropskou unií z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s celkovým rozpočtem 286 019 EUR. Projekt byl finančně podpořen také z rozpočtu Města Hodonína.

Hlavním cílem projektu byla propagace unikátních technických a přírodních památek spojených s více než stoletou historií dobývání a zpracování ropy v příhraničním regionu Hodonín-Gbely.

„Projekt pro nás představoval výzvu a mnoho práce. Díky projektu se zvýšila atraktivita našeho regionu, a to nejen pro turisty, kteří stále častěji vyhledávají technické památky, ale také pro místní obyvatele a školní exkurze.“ říká Stanislav Benada, ředitel muzea.

Podařilo se vytvořit ucelený systém zahrnující desítky naučných bodů, které mapují technické památky moravsko-slovenského pomezí. Díky novým webovým stránkám (www.muzeumropy.cz) je nyní možné získat podrobné informace o jednotlivých bodech a jejich polohu na interaktivní mapě (záložka Lokality). Nově vytvořené Kontaktní turistické centrum v Muzeu ropy nabízí pro návštěvníky celou řadu služeb, od informačních letáků, mapy, brožury lokalit, drobných suvenýrů až po nabití telefonu či připojení k internetu.

Turisté, školní exkurze i všichni návštěvníci si mohou ve venkovní části budovy prohlédnout Geopark, který seznamuje s horninami vídeňské pánve, na nějž navazuje Expozice Cesta ropy v prostorách recepce muzea.

„Věřím, že nyní bude pro všechny snazší vidět to, co vidí geologové, tedy jak přírodní procesy, které se odehrávaly před miliony lety, ovlivnily současnou podobu našeho regionu.“ uzavírá Stanislav Benada.

Kontakt pro média: Vlastimil Nečas, tel. 777 107 289; mng.hodonin@seznam.cz

Více o mezinárodním projektu Toulky po naftařském příhraničí

Mezinárodní projekt Toulky po naftařském příhraničí vznikl ve spolupráci hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie, města Gbely a Hvězdárny Valašské Meziříčí. Hlavním cílem projektu je propagace unikátních a zcela regionálně specifických přírodních a technických památek spojených s více než stoletou historií dobývání a zpracování ropy v příhraničním regionu Hodonín-Gbely. Snahou je provést návštěvníky známými i doposud zcela opomíjenými místy a seznámit je s jedinečnou geologickou a průmyslovou identitou regionu.

V Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně vzniklo informační centrum, kde zájemci mohou získat informace a tipy na výlety po zajímavých místech spojených s těžbou ropy a uhlí či o sirných pramenech a geologických lokalitách v regionu. Návštěvníci tak mohou v krajině jednoduše nalézt funkční vrtná čerpadla těžící ropu, vstupy do starých uhelných štol, profily s uhelnými slojemi nebo navštívit muzea a lokality s technickými památkami. V informačním centru také probíhají přednášky a semináře pro školní skupiny, odbornou i laickou veřejnost, zaměřené na průmyslovou historii Hodonínska.

V první polovině příštího roku bude dokončen systém naučných stezek mapujících desítky geologických, technických a naftařských lokalit v regionu. Na celkem 30 lokalitách budou instalovány ukazovníky s informacemi o daném místě.

Projekt Toulky po naftařském příhraničí je spolufinancován z prostředků Evropské unie z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a také z rozpočtu města Hodonín.

Více o Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně

Jediné muzeum ´naftařiny´ v České republice najdete v historické budově bývalých kasáren v Hodoníně, v těsném sousedství vlakového nádraží. Muzeum je tvořeno vnitřní expozicí a venkovním technologickým parkem v okolí muzea.

Vnitřní expozice mapuje geologické, historické a technologické aspekty spojené s dobýváním a zpracováním ropy na Hodonínsku, kde se ropa a zemní plyn těží již více než sto let. Návštěvníci zde naleznou stroje a nástroje používané k dobývání a zpracování černého zlata, ukázky hornin, minerálů, fosilií a také modely vrtných věží a soustav. Součástí venkovního technologického parku jsou nepřehlédnutelná a bezesporu “ikonická“ čerpadla na ropu - tzv. kozlíky, produkční kříže, kompresory, separátory či vrtná dláta. Venkovní expozice je nově rozšířena o tzv. geopark, naučný okruh mapující základní typy hornin, které se nacházejí v podloží hraničního regionu, a to včetně paleontologických záznamů.

Součástí hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie je také informační centrum, kde je možné získat informace o jednotlivých geologických a technických lokalitách, která jsou spojena s průmyslovou historií Hodonínska. Návštěvníci tak mohou v krajině jednoduše nalézt funkční čerpadla těžící ropu, vstupy do starých uhelných štol, profily s uhelnými slojemi nebo navštívit muzea a roztroušená místa, která se technickými památkami zabývají.

Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně

otevřeno: po-pá 9.–15. h., so-ne 13.–15. h.
adresa: Kasárenská 1022; Hodonín
tel. +420 604 413 665
web: www.mng.webz.cz
email: mng.hodonin@seznam.cz

Tisková zpráva ke stažení: TZ_TPnP (pdf; 483kB)

Publikováno: 31.12.2019
 
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
  © MNG 2006-2024