MNG Hodonín MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE MNG Hodonín
Přihláška
OBSAH
HLAVNÍ
STRANA
OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ
VIRTUÁLNÍ
PROHLÍDKA
NAFTOVÁ
GEOLOGIE
PRŮZKUM
TĚŽBA
 
ODKAZY
Facebook
Solná štola
Turistická ubytovna Muzeum
TAXES OIL
CONSULTANT GEO OIL
Projekt TpNP
Veřejné zakázky a poptávky
 

Jste 351268. návštěvník od 1.2.2006.

MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE
Občanské sdružení, IČ: 266 82 044
Kasárenská 1022, POB 277
tel.: 604 413 665
mng.hodonin@seznam.cz,
695 01, HODONÍN
MNG Hodonín

Vážení kolegové, přátelé a příznivci!

Dovolujeme si Vás informovat o ustavení Občanského sdružení, které si klade za cíl vybudovat ve městě Hodoníně

MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE

Občanské sdružení MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE vzniká v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. jako dobrovolné a neziskové společenství lidí, kteří projevují zájem o tradici naftového podnikání na území České a Slovenské republiky. Jejich záměrem je rovněž popularizovat znalosti o vzniku a akumulaci ropy a zemního plynu, těžebních metodách a dopadu průzkumu a těžby na životní prostředí.

  • Cílem Občanského sdružení bude zachraňování, soustřeďování, dokumentování a zpřístupnění technických a jiných památek včetně přírodnin souvisejících s průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu na území České a Slovenské republiky;
  • V souladu s platnými právními předpisy o získané materiály i doklady řádně pečovat, zabezpečit jejich konzervaci, vhodné uložení a náležité odborné zpracování;
  • Vytváření podmínek k účelnému využívání volného času občanů, dětí a mládeže a prohloubení všestranné péče o rozvíjení jejich zájmů;
  • Sdružení hodlá poskytovat pomoc návštěvníkům a turistům a umožnit jim tak seznámit s geologií Moravy a s historií průzkumu a těžby přírodních uhlovodíků;

Zveme Vás ke spolupráci a oceníme Váš zájem, Vaše připomínky, odborné rady i ochotu pomoci při budování tohoto díla.

Současně přikládáme přihlášku, kterou v případě zájmu vyplňte a odešlete, prosím, elektronicky nebo poštou na naši adresu. Koncem března chystáme uspořádat Valnou hromadu za účelem vstupu členů do Sdružení a seznámení s platnými Stanovami Občanského sdružení MNG, o termínu Vás budeme informovat.

Zakladatelé Sdružení:

ing. Stanislav Benada Ph.D.
RNDr.Hedvika Thonová
ing. Ladislav Blažek

Pozn:
V případě Vašeho zájmu si můžete také domluvit osobní schůzku na tel.: 607 851 608

ing. Ladislav Blažek


ŽÁDOST
o přijetí za člena občanského sdružení
MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE
IČ: 266 82 044

Bydliště:
Adresa pro doručování:
Preferovaný kontakt:
 
 
 
 
 


  • Na základě Stanov Sdružení, článku IV - Členství ve Sdružení, odst. 1. a 5., tato přihláška zařazuje žadatele na seznam kandidátů členství. Před přijetím za člena Sdružení bude žadatel seznámen se Stanovami Sdružení.
  • Tučně vyznačené údaje jsou povinné.

[PDF] Přihláška ke stažení ve formátu PDF
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
KDO JSME CO CHCEME
KDE NÁS NAJDETE
NAŠE CÍLE
STANOVY
ČLENOVÉ
PŘIHLÁŠKA
VÝROČNÍ ZPRÁVA
NAPSALI O NÁS
SPONZOŘI
KE STAŽENÍ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
  © MNG 2006-2023