MNG Hodonín MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE MNG Hodonín
Consultant GEO OIL
OBSAH
HLAVNÍ
STRANA
OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ
VIRTUÁLNÍ
PROHLÍDKA
NAFTOVÁ
GEOLOGIE
PRŮZKUM
TĚŽBA
 
ODKAZY
Facebook
Solná štola
Turistická ubytovna Muzeum
TAXES OIL
CONSULTANT GEO OIL
Projekt TpNP
Veřejné zakázky a poptávky
 

Jste 373496. návštěvník od 1.2.2006.

Stanislav BENADA

ŽIVOTOPIS

Osobní data:
příjmení:BENADA jméno:Stanislav
datum narození:3. září 1956 místo:Brno
národnost:česká rodina:ŽENATÝ, 3 děti

Vzdělání:
vysokoškolské
1997 - 2004  (Ph.D.) Doktorské studium: VŠB - Technická universita Ostrava
obor: Geologické inženýrství
1987 - 1989  postgraduální studium VŠB - Technická universita Ostrava
„Geologický průzkum v rozvojových zemích“ studium v angličtině
1976 - 1981  Ing. Vysoká škola báňská Ostrava, fakulta hornicko geologická
obor: hornická geologie a geologický průzkum se zaměřením geologie ropy a podzemní skladování

Speciální kurzy:
2003 Kurz znaleckého minima, VÚT Brno
1997 Sekvenční statigrafie - OMV Vídeň
1995 IHRDC kurz: 2D a 3D Interpretace seismických dat pro průzkumné geology
1994 IHRDC kurz - Interpretace 3D seismiky
1993 Interpretace na stanici Charisma (Schlumberger)

Osvědčení a oprávnění:

  • znalec v oboru těžba (geologie se specializací na ložiskovou geologii, vrtný a seismický průzkum, hornickou činnost, geologické práce, těžba plynu a ropy);
  • znalec v oboru ekonomika (ceny a odhady se specializací - ekonomické hodnocení projektů, potenciálu oblastí a zásob ropy a zemního plynu)
  • osvědčení (MŽP) o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru ložisková geologie
  • oprávnění (OBÚ) k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru ložiskové geologie se zaměřením na ložiska ropy a zemního plynu při hornické činnosti
  • oprávnění (OBÚ) k provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
  • průkaz o odborné způsobilosti na vykonávání geologických prací na území Slovenské republiky
  • geologické oprávnění k projektování, řešení a vyhodnocování geologických úkolů ložiskového geologického průzkumu na území Slovenské republiky
Profesní kariéra
2011 - 2006odpovědný řešitel a jeden z managerů společnosti Aurelian Oil Gas Slovakia s.r.o.
2000 -Geo Oil Consultant (OSVČ), ředitel a jednatel společnosti Taxes Oil s.r.o.
1981 - 2000  Moravské naftové doly a.s (s.p.)
1981 - 1983 geolog
1983 - 1986 průzkumný geolog
1986 - 1991 vedoucí geolog pro průzkum v ČR
1991 - 1993 geolog - interpretace seismiky na stanicích
1993 - 1996 oblastní manažer - geolog (fa Tullow)
1996 - 1998 oblastní manažer - geolog (Turecko)
1998 - 1999 generální ředitel a.s.
1999 - 2000 ředitel pro průzkum a geologii

Členství v organizacích
SPE International (Svaz naftových inženýrů) čl. číslo 2013617
EAGE (Evropská asociace geovědců a inženýrů) čl. číslo M 1998-197
ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ

VIZITKA
 
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
  © MNG 2006-2024